La missió i visió

La missió i visió

PUIG dissenya, fabrica i distribueix els seus propis productes des de 1964. La experiència acumulada durant tots aquests anys és aplicada directament en cada un dels productes que dissenyem; per aquest motiu, ens hem guanyat la confiança de molts pilots professionals i motoristes que fan servir els nostres productes.

El nostre compromís de projectar, realitzar i distribuir productes de qualitat, capaços de millorar l’equipament OEM de la moto i del motorista en els àmbits de les prestacions tecnològiques i de seguretat, el aconseguim gracies a la sinergia de l’equip PUIG, que gira al voltant dels valors relacionats amb el desenvolupament responsable del producte.

La tecnologia és, en aquesta industria, una obligació. I des de els seus principis, PUIG ha confiat en que ens portaria fins a on estem avui dia. A més d’una milloria continua de la qualitat del producte a traves de noves incorporacions tecnològiques, PUIG disposa actualment d’un departament especialitzat en el disseny i desenvolupament de nous productes; creant i adaptant els nous productes que any rere any es van incorporant al nostre catàleg general.